Cách chọn chim chào mào tố chất

Cách chọn chim chào mào tố chất

- Mặt chim dữ, thần thái thể hiện ở đôi mắt – cầu mắt lồi khi nhìn trực diện. Kiểu mắt này dữ lì chim và đồng ngĩa với việc khó thuần.( Đặc biệt với những con mặt quỷ mỏ ngắn chơi hay mà khó thuần )

- Chọn chim có tuổi rừng thường có bản lĩnh.

- Cánh xệ năng xiết cách chém cánh nạt đối phương.

- Mào: Gốc mào to dày, vuốt cao đều 2 bên từ gốc tới đỉnh chóp mào, Mào lân hay tê có thể nhìn đẹp nhưng chưa chắc đã bền chim và hay . Về cơ bản mào thẳng đinh ít cụp mào, thấy người cũng ít cụp mào, hoặc có cụ lại dựng ngay thực tế cho thấy tỷ lệ chim hay rất cao.

- Mỏ: Nên chọn ngắn mỏng mỏ, thực tế cho thấy tốc độ mỏ mau tốt, nhìn thường thấy mỏ dưới mỏng rõ rệt hơn hẳn mỏ trên.

- Hầu .: Hầu nở rộng, được hầu bò thì tốt nếu ko cũng ko quan trọng vì chủ yếu tốc độ hầu mỏ ra nhanh sẽ lợi thế hơn.

- Yếm : Yếm cần nét, ko nhất thiết phải quá khít, nhưng nên cân đối,ko cần dài nhưng phải đậm để nhìn da dáng thủ lĩnh .

- Lông :Ưu tiên chọn loại lông mỏng, màu sắc nét phân định rõ ràng, bụng trắng nét, lông Ôm sát, mình ống , thực tế cho thấy loại này khi chơi ít xỉa lông hơn, và điều còn lại xỉa nhiều hay ít còn do chế độ nuôi của chủ nuôi nhé các bác .

- Bóng bộ : Nên chọn con ngược nở , dáng cao, đuôi cúp cầu, thân hình có thể ngũ trường hoặc ngũ đoản ( Tức là năm bộ phận trên mình chim : Đầu – mình – chân – đuôi – mỏ, phải cùng dài hoặc cùng ngắn cân đối )

- Chân: Chân thấp thì thường chơi kiểu rê cầu nhiều thì nên chơi lồng tròn cầu ngang. Loại chân cao thì nó hợp vuông đấu chạy cầu góc. Về cơ bản thì như vậy nhưng chủ nuôi thực tế quan sát đặc điểm ca biệt riêng theo nết con chim mà có cách sắp xếp phù hợp .

- Quan sát với những con chim NẾU chưa có lửa thì chúng thường hót chuyện luôn mỏ thì thường sau này sẽ là những con mau mỏ.