Tiêu chí Thi chim Họa Mi Hót

Submitted by hoat on Thu, 02/02/2023 - 19:10

Tiêu chí chấm thi chim Họa Mi ( ST CLB  & Có Chỉnh Sửa )

  1. Tiêu chí chung 
  • Lồng mi trống chuẩn size từ 35 – 38 cm ( ko dùng lồng thổ , lồng mái )
  • Lồng thi giới hạn cầu ko quá vanh thứ 2, chiều cao o vượt quá 15cm tính từ sàn lồng lên.
  • Tất cả lồng ko đạt tiêu chí trên sẽ ko được tham gia dự thi.
  1. Tiêu chí chấm thi

2.1 : Vòng 1 ( Thời gian thi 5 phút ) :

+ Chấm thái độ chim dự thi : Loại những chú chim có thái độ nhảy hoảng, xù đầu, chạy quần lồng, không mở mỏ. Tiêu chí này áp dụng cho toàn bộ các vòng thi.

  1. : Vòng 2 ( 15 phút )

+ Loại những chú chim bỏ hót trong thời gian > 60 giây ( xác định thời gian bỏ hót bằng đồng hồ bấm giờ ).

+ Loại những chú chim bám vanh sục lồng ko hót > 25 lần ( Bám vanh vẫn hót ko tính ).

  1. : Vòng 3 ( 15 phút )

+ Loại những chú chim bỏ hót trong thời gian > 45 giây ( xác định thời gian bỏ hót bằng đồng hồ bấm giờ ) , Loại chim ngoái ngửa khi đang thi đấu.

+ Loại những chú chim bám vanh sục lồng ko hót > 20 lần ( Bám vanh vẫn hót ko tính ).

  1. : Vòng 4 ( 15 phút )

+ Loại những chú chim ko có lông đuôi ( Có ít lông đuôi vẫn được tham gia , những chú chim lộn mèo, ngoái ngửa, soi nóc, mất móng, mờ mắt, hỏng mắt, co chân đau chân khi hót, bỏ hót trong thời gian > 30 giây ( Xác định bằng đồng hồ bấm giờ ).

+ Loại những chú chim bám vanh sục lồng ko hót > 15 lần ( Bám vanh vẫn hót ko tính ).

2.5 : Vòng 5 ( 15 phút )

+ Loại những chú chim ko có lông đuôi ( Có ít lông đuôi vẫn được tham gia , những chú chim lộn mèo, ngoái ngửa, soi nóc, mất móng, mờ mắt, hỏng mắt, co chân đau chân khi hót, bỏ hót trong thời gian > 15 giây ( Xác định bằng đồng hồ bấm giờ ).

+ Loại những chú chim bám vanh sục lồng ko hót > 10 lần ( Bám vanh vẫn hót ko tính ).

2.6 : Vòng 6 ( Thời gian thi ko giới hạn, loại đến khi đủ số chim vào chung kết )

+ Loại những chú chim ko có lông đuôi ( Có ít lông đuôi vẫn được tham gia , những chú chim lộn mèo, ngoái ngửa, soi nóc, mất móng, mờ mắt, hỏng mắt, co chân đau chân khi hót, bỏ hót trong thời gian > 10 giây ( Xác định bằng đồng hồ bấm giờ ).

+ Loại những chú chim bám vanh sục lồng ko hót > 5 lần ( Bám vanh vẫn hót ko tính ).

2.7. Vòng 7 ( Thời gian thi 15 phút )

Trọng tài sử dụng đồng hồ bấm giờ chấm thời gian chim mở mỏ hót trong suốt thời gian thi của vòng này.

LƯU Ý : TÙY VÀO SỐ CHIM CÒN LẠI TRÊN GIÀN MÀ BTC SẼ QUYẾT ĐỊNH HOẶC LOẠI BỎ VÒNG 6. VÀ TÙY TỪNG HỘI THI SẼ ĐƯA RA TIÊU CHÍ CHẤM THI KHÁC NHAU.

giải top10 Họa mi Hótgiải nhất họa mi hót

giải khuyến khích họa mi hội thi chim họa mi

hội thi họa mi mi hótgiải họa mi hót

top10 mi hótgiải nhì mi hót