Xem họng chim để nhận biết chim căng ( Họa Mi - Chòe - Mào )

Submitted by hoat on Tue, 03/30/2021 - 21:27

Cách nhận biết chim căng lửa khi XEM HỌNG chim đối với HỌA MI - CHÒE - MÀO . Thực tế có nhiều tiêu chí để nhận biết chim bắt đầu có lửa tuy nhiên ở bài này mình nhấn mạnh vào cách xem họng của chim : Với họa Mi thường có họng chuyển màu vàng nghệ sậm , Chòe khi có lửa thường chuyển màu đen, Mào thường có họng vàng tươi. Video xem tại đây : VIDEO 1

cám chimchòe than đẹp

chào màocamchimdatviet.com