Quan sát phân chim để biết chim căng thế nào

Submitted by hoat on Sun, 03/21/2021 - 17:32

Thực tế có nhiều biểu hiện để nhận biết chú chim đã bước vào giai đoạn căng lửa nhưng bài này M chia sẻ về 1 trong các yếu tố đó là khi những chú chim của chúng ta khỏe và đạt lửa thường có biểu hiện ( Phân Khô - Khô mềm - Không cứng quá ) và thực tế như loài chòe, mi, mào thì khi chưa có lửa hoặc lửa chưa đạt lúc thay lông phân thường to - không khuôn và nó sẽ nhỏ dần khi xong lông hoặc đã đạt độ lửa căng nhất định. XEM VIDEO THỰC TẾ : VIDEO 1

Lưu ý : 

- Kể cả khi chim đã căng cũng có những ngày phân ướt hơn do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi ( ví dụ trời nồm ẩm ).

- Thực tế chúng ta có thể gặp đó là chú chim nuôi tại nhà mãi trong thời gian dài mà chim phân kém, cảm giác chưa có lửa, mặt chim buồn , nhưng bỗng 1 ngày khi mang đi dãi dượt nếu chim đấu được thì quá trình chim căng lên rất nhanh và phân cũng theo đó mà khô nhỏ đẹp lên nhanh hơn.

phân chim đẹpmi đẹp

phân chim căng lửaphân chim căng lửaphân mi căng lửa